سنگ آنلاین

تاریخچه

تاریخچه فروشگاه آنلاین سنگ

مجموعه سنگ آنلاین از سال 1382 در بازار سنگ و از شهرستان نجف آباد اصفهان فعالیت خود را در زمینه بازرگانی سنگ های ساختمانی شروع کرده و توانست در مدتی کوتاه بخشی از نیاز بازار عظیم سنگ کشور را تامین کند، با آغاز سال 1391 و نام گذاری این سال به حمایت از بخش تولید کشور مجموعه سنگ آنلاین با هدف برداشتن گامی کوچک در پیشبرد این مهم فعالیت خود را در زمینه سرمایه گذاری روی معادن سنگ کشور و تامین سنگ های ساختمانی از معادن به برشکاری ها و از برشکاری ها به مصرف کنندگان شروع کرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش تجارت های اینترنتی این مجموعه در سال 1398 به فکر ایجاد یک هایپر مارکت سنگ به منظور سهولت در خرید و پوشش دادن تمام نیاز های مشتری در قالب یک پکیج افتاد و سایت سنگ آنلاین را افتتاح کرد.