سنگ آنلاین
صفحه اصلیوبلاگواژه نامه تخصصی
تعریف تراورتن ها

تعریف تراورتن ها

تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود. بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آب های گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند و به دلیل اسیدی بودن، کربنات کلسیم موجود در این سنگ ها را حل کرده و به صورت محلول کربناتی و بی کربناتی با خود به سطح زمین منتقل می کنند

سنگ ها چگونه به وجود آمده و در کجا یافت می شود؟

سنگ ها چگونه به وجود آمده و در کجا یافت می شود؟

3 عامل بسیار مهمی که باعث ایجاد سنگ ها می شوند فشار، واکنش های شیمیایی و حرارت می باشند. این سه عامل در کنار هم به اضافه زمان، در طول قرن ها، هزاره ها و میلیون ها سال، انواع مختلف سنگ ها را بوجود می آورند. حال ما به بررسی این سه فاکتور تولید سنگ توسط طبیعت پرداخته و هر کدام را بصورت جداگانه شرح داده و تاثیرشان را بررسی می کنیم.

سنگ چیست و چگونه تشکیل می شود؟

سنگ چیست و چگونه تشکیل می شود؟

سنگ موادی از پوسته زمین است که از مواد معدنی در کنار یک یا دو فلز تشکیل شده اند. این مواد با یکدیگر در تماس بوده و طی قرن ها به یکدیگر چسبیده و تشکیل سنگ می دهند. سنگ ها تقریبا در قسمتی از زمین که...